Εικόνα σύντηξης της μαγνητικής τομογραφίας

Ποια είναι τα συμπτώματα της βασικής ημικρανίας;

Ακόμη και όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα συμπτώματα της ημικρανίας θα δυσκολευτούν να ανακαλέσουν τα βασικά συμπτώματα. Μέρος της αιτίας αυτής της σύγχυσης είναι η ίδια η ονομασία. Η αρχική ονομασία της πάθησης ήταν η ημικρανία της βασικής αρτηρίας (BAM). Ωστόσο, μετονομάστηκε σε ημικρανία τύπου βασιλικής αρτηρίας (BTM). Υπάρχει [...]