Więcej
  Strona głównaCiało-DuchJak promować zdrowie psychiczne w miejscu pracy?

  Jak promować zdrowie psychiczne w miejscu pracy?

  Opublikowany na

  Najnowsze artykuły

  Why does everyone love SmooSkin?

  The size, shape and overall appearance of the breasts is a common complex of...

  How does Intenskin take care of your Skin?

  Wrinkles are not only visual signs of aging, but also indicators of skin changes...

  Słowa, których używamy w opisie dziedziny zdrowia w miejscu pracy mają znaczenie. A Ty naprawdę chcesz zrozumieć słowa, których używasz, prawda? Ponieważ słowa mają znaczenie, ważne jest, aby być jasne, jak słowa kluczowe używane w obszarze są zdefiniowane. Na przykład, czy warunki zdrowia psychicznego i choroby psychicznej oznaczają to samo? Czy mogą być używane zamiennie?

  Zdrowie psychiczne

  Problem znaczenia słów pojawia się w wielu dziedzinach w obszarze wellness w miejscu pracy, nie tylko na arenie zdrowia psychicznego. Wellness odnosi się do stopnia, w jakim człowiek czuje się entuzjastycznie i pozytywnie nastawiony do życia. Wiąże się z umiejętnością zarządzania własnymi uczuciami i związanymi z nimi zachowaniami, w tym realistyczną oceną wolności danej osoby, jej ograniczeń i zdolności do skutecznego radzenia sobie ze stresem. Wszystkie opublikowane modele pokazują, że zdrowie jest pojęciem wielowymiarowym. Choroba oznacza istnienie lub brak zaburzeń.

  Choroby psychiczne odnoszą się do stanów, które wpływają na poznanie, emocje i zachowanie. Do tych stanów można zaliczyć: schizofrenię, depresję, zaburzenia lękowe i PTSD. Badania wskazują, że choroby psychiczne, a zwłaszcza depresja, są ściśle związane z różnymi chorobami. Zdrowie psychiczne to pozytywne funkcjonowanie psychologiczne, które podkreśla wzrost, znaczenie i prywatne zdolności.

    Gdzie jest Twoja samoocena?

  Dobrze wiedzieć

  Zdrowie psychiczne obejmuje również empatię, kontrolę, kreatywność, miłość, pewność siebie, wytrwałość, duchowość. Badania nad zdrowiem psychicznym odkryły, że wpływa ono na zdrowie fizyczne i funkcje biologiczne. Badania wykazują, że wysoki pozytywny wpływ mierzony w kategoriach szczęścia, radości, zadowolenia i ekscytacji jest związany z mniejszą zachorowalnością, zwiększoną długowiecznością, zmniejszeniem objawów zdrowotnych, lepszym funkcjonowaniem układu hormonalnego, lepszą reakcją układu odpornościowego, mniejszą odpowiedzią zapalną i obniżonym ciśnieniem krwi.

  Dobre samopoczucie odnosi się do stanu szczęścia, zadowolenia i radości, niskiego poziomu niepokoju, ogólnie pozytywnego stanu zdrowia poznawczego i fizycznego, pozytywnego nastawienia i doskonałej jakości życia. Podobnie jak zdrowie, również zdrowie jest pojęciem wielowymiarowym. Wyzdrowienie z choroby psychicznej i nadużywania substancji powinno być postrzegane jako pomost pomiędzy chorobą a zdrowiem. Naukowcy wyraźnie udokumentowali, że brak choroby psychicznej nie musi oznaczać istnienia zdrowia psychicznego.

  Uwaga

  Choroba psychiczna i zdrowie psychiczne to odrębne wymiary.

  • Zdrowie psychiczne i choroby psychiczne są zakorzenione w dynamicznym i złożonym biopsychospołecznym modelu choroby i zdrowia.
  • Najnowsze badania wykazują, że wyższy poziom dobrostanu i dobrego samopoczucia jest związany z większą regulacją systemów biologicznych, co działa ochronnie na zdrowie fizyczne.
  • Tak jak różne poziomy stratyfikacji ryzyka zdrowotnego wymagają różnych programów związanych ze zdrowiem, tak różne podejścia są potrzebne dla różnych subpopulacji chorób psychicznych.
    Co warto wiedzieć o umyśle?

  Wniosek

  Jak nasze zrozumienie i wyniki badań poprawiły się w czasie, nasze definicje dla zdrowia, zdrowia i zdrowia psychicznego uległy zmianie. Dodatkowo ważne jest, aby uznać, że oprócz zrozumienia, co te terminy oznaczają, te zwroty są operacyjnie w biurze jest również bardzo ważne, jeśli nie bardziej. Klasycznym tego przykładem jest zdrowie. Obecnie wellness w miejscu pracy nie jest wellness w żadnym aspekcie, ale w rzeczywistości kierunek stanu zdrowia pracownika.

   

  Recenzje produktów

  Why is Ottomax the best solution to stop Tinnitus?

  Before, deafness was considered a true disability, but it was almost always due to...

  Fyron Body: Która dieta jest dla Ciebie najlepsza?

  Łatwo jest'zagubić się w morzu tak wielu diet...

  What are the great Benefits with Miaflow?

  For many people, physical appearance is closely linked to their self-esteem and self-confidence. Improving...