Oświadczenie

Niniejsza obecność w Internecie została starannie opracowana. Silkroot LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody wynikające z wymienionych informacji, zaleceń lub odniesień. Zawartość tej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Informacje nie stanowią zaleceń i w żaden sposób nie zastępują profesjonalnych porad ekspertów. Podejmując decyzje, należy skonsultować się z certyfikowanymi ekspertami. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

Zastrzeżenie medyczne

Ten blog zawiera ogólne informacje i dyskusje na temat zdrowia i powiązanych tematów. Teksty nie są kompletne ani nie można zagwarantować aktualności, dokładności i równowagi prezentowanych informacji. Prezentowane tutaj treści mają na celu wyłącznie dostarczenie neutralnych informacji i ogólnej edukacji. Nie stanowią one rekomendacji ani reklamy opisanych lub wspomnianych procedur diagnostycznych, metod leczenia lub leków. Informacje i inne treści przedstawione na tym blogu lub w powiązanych materiałach nie stanowią porady medycznej ani nie powinny być interpretowane jako substytut profesjonalnej wiedzy medycznej lub leczenia. Jeśli ty lub ktokolwiek inny ma problem medyczny, należy skonsultować się z lekarzem lub poszukać innego profesjonalnego leczenia. Nigdy nie ignoruj ani nie zwlekaj z zasięgnięciem profesjonalnej porady medycznej tylko dlatego, że przeczytałeś coś na tym blogu lub w jakimkolwiek powiązanym materiale. Jeśli uważasz, że masz nagły przypadek medyczny, natychmiast zadzwoń do lekarza lub pogotowia ratunkowego. Opinie i poglądy wyrażone na tym blogu nie są związane z opiniami i poglądami uniwersytetów, szpitali, praktyk opieki zdrowotnej lub innych instytucji.

Teksty w żaden sposób nie zastępują profesjonalnej porady lekarza lub farmaceuty i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do niezależnej diagnozy oraz rozpoczęcia, modyfikacji lub zakończenia leczenia chorób. W przypadku pytań lub skarg dotyczących zdrowia należy zawsze skonsultować się z zaufanym lekarzem.

Dokładność informacji

Silkroot LLC dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji wymienionych na tej stronie internetowej, chociaż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek brakujące lub błędne informacje. Silkroot LLC udostępnia wszystkie informacje w stanie, w jakim się znajdują. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z wszelkich dostępnych tu informacji na własne ryzyko.

Brak poparcia

Pojawienie się reklam i hiperłączy stron trzecich nie stanowi poparcia, gwarancji, rękojmi ani rekomendacji ze strony Silkroot LLC. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług osób trzecich należy przeprowadzić własną analizę due diligence. Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Brak porady

Informacje podane na tej stronie nie stanowią żadnego rodzaju porady i nie należy traktować żadnej zawartości strony jako takiej. Silkroot LLC nie zaleca kupowania, sprzedawania ani używania jakichkolwiek produktów. Należy przeprowadzić własną analizę due diligence.

Prawa autorskie

Oznaczone znaki towarowe, logo i nazwy marek należą do ich właścicieli, Silkroot LLC nie jest ich oficjalnym partnerem. Treści i dzieła stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez Silkroot LLC, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści. Oznaczone znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Zdjęcia, filmy: envato, istock i inne.

Rynek

Ze względu na ograniczenia techniczne nie jest możliwe zagwarantowanie pełnej dokładności i kompletności informacji podawanych przez sprzedawców. W przypadku rozbieżności między informacjami na tej stronie internetowej i na stronie internetowej sprzedawcy, ta ostatnia ma pierwszeństwo.