Ansvarsfriskrivning

Denna Internet-närvaro har sammanställts noggrant. Silkroot LLC tar inget ansvar för eventuella nackdelar eller skador till följd av den listade informationen, rekommendationerna eller referenserna. Innehållet på denna hemsida är endast avsett för informationsändamål. Informationen är inte rekommendationer och ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från experter. Vid beslutsfattande, vänligen rådfråga certifierade experter. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Denna blogg ger allmän information och diskussion om hälsa och relaterade ämnen. Texterna gör inte anspråk på att vara fullständiga, och det kan inte heller garanteras att den information som presenteras är aktuell, korrekt och balanserad. Innehållet som presenteras här är endast avsett att ge neutral information och allmän utbildning. De utgör inte en rekommendation eller reklam för de diagnostiska förfaranden, behandlingar eller mediciner som beskrivs eller nämns. Informationen och annat innehåll som tillhandahålls på denna blogg eller i länkat material är inte avsett som medicinsk rådgivning och ska inte heller tolkas som en ersättning för professionell medicinsk expertis eller behandling. Om du eller någon annan har ett medicinskt problem bör du kontakta din läkare eller söka annan professionell medicinsk behandling. Ignorera eller fördröj aldrig att söka professionell medicinsk rådgivning bara för att du läser något på den här bloggen eller i något länkat material. Om du tror att du har en medicinsk nödsituation, ring din läkare eller räddningstjänsten omedelbart. De åsikter och synpunkter som uttrycks i denna blogg är inte relaterade till universitet, sjukhus, hälsovårdspraxis eller andra institutioner.

Texterna ersätter inte på något sätt professionell rådgivning från läkare eller apotekspersonal och bör inte användas som grund för en oberoende diagnos och inledande, ändring eller avslutande av behandling av sjukdomar. Rådfråga alltid den läkare du litar på vid hälsofrågor eller klagomål.

Uppgifternas riktighet

Silkroot LLC strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, men tar inget ansvar för eventuell saknad eller felaktig information. Silkroot LLC tillhandahåller all information som den är. Du förstår att du använder all information som finns tillgänglig här på egen risk.

Icke-endorsement

Förekomsten av tredjepartsannonser och hyperlänkar utgör inte ett stöd, garanti, garanti eller rekommendation från Silkroot LLC. Gör din egen due diligence innan du bestämmer dig för att använda tjänster från tredje part. Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll var inte igenkännligt vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Ingen rådgivning

Den information som tillhandahålls på denna webbplats utgör inte någon form av rådgivning och du bör inte behandla något av webbplatsens innehåll som sådant. Silkroot LLC rekommenderar inte att någon produkt ska köpas, säljas eller användas av dig. Gör din egen due diligence.

Upphovsrätt

Angivna varumärken, logotyper och märkesnamn tillhör sina respektive ägare, Silkroot LLC är inte en officiell partner. Innehåll och verk som skapats av webbplatsens operatörer på dessa sidor omfattas av upphovsrättslagen. Duplicering, bearbetning, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material som inte omfattas av upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna webbplats inte skapats av Silkroot LLC respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet identifieras innehåll från tredje part som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. Angivna varumärken tillhör sina respektive ägare. Foton, videor: envato, istock och andra.

Marknadsplats

På grund av tekniska begränsningar är det inte möjligt att garantera den fullständiga riktigheten och fullständigheten av informationen från återförsäljarna. I händelse av avvikelser mellan informationen på denna webbplats och på återförsäljarens webbplats ska den senare ha företräde.