urine test strips

Varför prova hembehandlingar mot gikt?

Every day, thousands of people suffering from gout search the internet for help. Many people search the internet for gout relief. Others are searching for simple ways to ease intense pain. No matter what your case may be, you’ve come to the right place. You are about to discover at […]

Närbild av bakpulver i en glasburk.

Vilka är huskurerna mot gikt?

Gikt är ett tillstånd som orsakar ledinflammation och drabbar cirka 10% av befolkningen. Även om det kan tyckas litet ökar antalet personer som lider av gikt stadigt i takt med att de blir mer medvetna om det moderna livet. Gikt kan orsakas av dålig kost och ohälsosam livsstil. Giktpatienter [...]

Cantaloupe melon skivor, full frame mat bakgrund

Finns det tips för att lindra gikt hemma?

Gout is a form of arthritis that many people have suffered from for centuries. Gout is caused by uric acid deposits, which infiltrate the joints and connective tissue. The deposits of uric acid are composed of fine pointed crystals (needle-like crystals). This causes the pain associated with gout. Gout pain […]

Närbild av en deprimerad flicka som sitter framför en soffa

Hur är det med huvudvärk hos barn?

Även om huvudvärk ofta anses vara ett problem för vuxna är det mycket vanligt hos barn. Det finns många orsaker till att barn kan få huvudvärk. Kiropraktik kan ge naturlig lindring för både barn och vuxna som lever med dem. Barnvård Även om äldre barn kanske kan berätta för dig [...]

Svart kvinna som svettas och försöker fräscha upp sig hemma

Hur påverkas huvudvärk av värmen?

Nya studier om olika förhållanden som kan orsaka huvudvärk, inklusive värme, föroreningar och barometertryck, tyder på att vissa av dessa förhållanden faktiskt kan vara utlösande faktorer. Även om de flesta studierna gjordes på migränelidande personer kan problemet drabba vem som helst. Var medveten Huvudvärk kan också vara ett tecken på att du har en [...]

Sockerersättningspiller på händerna så nära, mat
Foto av SabdiZiStock

Är aspartam en utlösande faktor för migrän?

Det råder fortfarande viss oenighet om huruvida aspartam orsakar huvudvärk hos dem som konsumerar det. Aspartam är FDA:s mest undersökta livsmedelstillsats. Även om det har förekommit många rapporter om användare som drabbats av svår migränhuvudvärk, säger FDA att aspartam är den mest undersökta livsmedelstillsats som någonsin har godkänts. Forskning Olika [...]

Porträtt av äldre man som lider av migrän

Kan migrän förebyggas?

Årligen drabbas mer än 25 miljoner människor av migrän. Den sorgliga sanningen är att huvudvärken aldrig försvinner, även om de flesta människor får lindring genom medicinering. Den återkommer alltid. Det kan orsaka förlust av tid, kvalitet och kostnadsbesparingar. Utlösande faktorer Det finns många faktorer som kan utlösa migränhuvudvärk, så det [...]