Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Silkroot LLC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelen of schade als gevolg van de vermelde informatie, aanbevelingen of referenties. De inhoud van deze homepage is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. De informatie is geen aanbeveling en is in geen geval een vervanging voor professioneel advies van experts. Raadpleeg gecertificeerde deskundigen wanneer u beslissingen neemt. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Als we kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Medische disclaimer

Deze blog biedt algemene informatie en discussie over gezondheid en aanverwante onderwerpen. De teksten pretenderen niet volledig te zijn en de actualiteit, nauwkeurigheid en evenwichtigheid van de gepresenteerde informatie kan niet worden gegarandeerd. De hier gepresenteerde inhoud is uitsluitend bedoeld om neutrale informatie en algemene voorlichting te geven. Ze vormen geen aanbeveling of reclame voor de beschreven of vermelde diagnostische procedures, behandelingen of medicijnen. De informatie en andere inhoud op deze blog of in gelinkt materiaal is niet bedoeld als medisch advies en mag ook niet worden beschouwd als vervanging van professionele medische expertise of behandeling. Als u of iemand anders een medisch probleem heeft, moet u uw arts raadplegen of andere professionele medische behandeling zoeken. Negeer of stel het inwinnen van professioneel medisch advies nooit uit, alleen omdat u iets leest op deze blog of in materiaal waarnaar wordt verwezen. Als je denkt dat je een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk je arts of de hulpdiensten. De meningen en standpunten in deze blog zijn niet gerelateerd aan die van universiteiten, ziekenhuizen, gezondheidszorgpraktijken of andere instellingen.

De teksten vervangen geenszins het professionele advies van een arts of apotheker en mogen niet worden gebruikt als basis voor een onafhankelijke diagnose en het instellen, wijzigen of beëindigen van de behandeling van ziekten. Raadpleeg bij gezondheidsvragen of klachten altijd de arts die u vertrouwt.

Nauwkeurigheid van informatie

Silkroot LLC zal zich inspannen om de nauwkeurigheid van de informatie op deze website te garanderen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of foutieve informatie. Silkroot LLC verstrekt alle informatie zoals ze is. U begrijpt dat u alle informatie die hier beschikbaar is op eigen risico gebruikt.

Niet-ondertekend

Het verschijnen van advertenties en hyperlinks van derden houdt geen goedkeuring, garantie, waarborg of aanbeveling in door Silkroot LLC. Voer uw eigen due diligence uit alvorens te beslissen om diensten van derden te gebruiken. Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een wetsovertreding. Als we ons bewust worden van overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Geen advies

De informatie op deze website is geen advies en u mag de inhoud van de website niet als dusdanig behandelen. Silkroot LLC beveelt geen enkel product aan dat u moet kopen, verkopen of gebruiken. Voer uw eigen due diligence uit.

Copyright

Aangewezen handelsmerken, logo's en merknamen behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, Silkroot LLC is geen officiële partner. De inhoud en werken gecreëerd door de sitebeheerders op deze pagina's vallen onder het auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie, of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze site niet werd gecreëerd door Silkroot LLC, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dusdanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Als we kennis krijgen van inbreuken, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. Aangewezen handelsmerken behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Foto's, video's: envato, istock en andere.

Marktplaats

Als gevolg van technische beperkingen is het niet mogelijk om de volledige juistheid en volledigheid van de informatie door de dealers te garanderen. In geval van tegenstrijdigheden tussen de informatie op deze website en op de website van de handelaar, prevaleert de laatste.